جهت ورود به سایت اصلی لطفا از VPN بغیر از آمریکا و انگلیس استفاده نمایید شروع بازی و ثبت نام

ناشی ھا یا ھلوھا یا ماھی ھا (Calling Stations)  در بازی پوکر

0 ۱,۳۲۷

ناشی ھا یا ھلوھا یا ماھی ھا (Calling Stations)  در بازی پوکر

ناشی ھا بھترین و پرسود ترین نوع حریف برای شما ھستند. بزرگترین ھدف یک بازیکن حرفه ای باید این باشد که میزھائی را پیدا کند که پر از ماھی بوده و کمتر بازیکن خوبی سر آن نشسته باشد. کالینگ استیشن ھا ھمیشه در حال Call کردن ھستند. آن ھا استانداردھای معینی برای ورقھائی که قبل از فلاپ بازی می کنند، ندارند و در ھر ورقی، فرصتی می بینند برای ادامه. آن ھا روی

فلاپ با ضعیف ترین دستھا به بازی ادامه می دھند. اصلا دنبال بھانه ای می گردند که به بازی ادامه دھند و ھمیشه فکر می کنند که حریف می خواھد به آن ھا بلوف بزند. آنھا می خواھند بدانند “آخرش چی میشه؟ ” و یا اصلا می خواھند بدانند شما چه دستی دارید برای ھمین شما را می بینند. آنھا انفعالی بازی می کنند و به ندرت ابتکار عمل را بدست می گیرند که این خطای مھلکی در این بازی است.

 

 استراتژی صحیح در مقابل ناشی ھا یا ھلوھا یا ماھی ھا (Calling Stations)  در بازی پوکر

فقط با دست بازی کنید!

حتما بخوانید:   تفاوت سیستم شرط بندی زنجیره ای  و سیستم شرط بندی میکس در چیست ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.